Kirkkovaltuuston pöytäkirjat

 

Kokousaika:  Keskiviikko 9.1.2019 klo 19 – 21.20

Paikka:  Hyrynsalmen seurakuntakeskus, seurakuntasali

Jäsenet:         Hankkila Juha                      jäsen            

Heikkinen Kirsti                  jäsen

Heikkinen Pertti                  jäsen            

                      Heikkinen Piia                     jäsen poistui 8 §:n käs.aikana                                       

                      Kemppainen Elina              jäsen

                      Kemppainen Juha               jäsen            

                      Kemppainen Raija              jäsen                                                        

                      Keränen Liisa                       jäsen                                  

                      Kilpeläinen Leena               jäsen

                      Kinnunen Helena                jäsen

                      Kivijärvi Matti                     jäsen

                      Leinonen Anna-Liisa           jäsen            

                      Oikarinen Leo                     jäsen            

                      Tolonen Sanna                    jäsen

                     

 

Muut             Hänninen Pirkko kirkkoherra

osallistujat:   Kivijärvi Tuula talouspäällikkö, sihteeri

 

Poissa:  Olli Niskanen

 

 

Käsitellyt asiat:  1  - 11

 

Allekirjoitukset: Puheenjohtaja Elina Kemppainen §:t 1 -5                                     

                                             

 

Liisa Keränen §:t 6-11

                                                                                       Tuula Kivijärvi

puheenjohtaja                                                                sihteeri

 

                     

Pöytäkirjan                         Hyrynsalmella 9.1.2019

tarkastajien

allekirjoitukset                    

                                                                                       

Juha Hankkila                                           Kirsti Heikkinen                                                                                                         

 

1 §  

KOKOUKSEN AVAUS JA ALKUHARTAUS

Elina Kemppainen, kirkkovaltuuston vanhin jäsen, avasi kokouksen ja toivotti uudet luottamushenkilöt tervetulleiksi (KJ 8 § 5). Kirkkoherra Pirkko Hänninen piti alkuhartauden, jossa laulettiin virsi 434.

 

2 §

KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

 

Kirkkovaltuuston kokouksen laillisuuteen liittyvistä kysymyksistä löytyy määräykset kirkkovaltuuston työjärjestyksen 1 §:stä.

Kirkkovaltuuston kutsuu koolle puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Jos varapuheenjohtajallakin on este, kutsun antaa kirkkovaltuuston puheenjohtaja.

Kokouskutsu on lähetetty 27.12.2018 valtuutetuille ja kirkkoneuvoston jäsenille eli vähintään viikkoa ennen kokousta. Toimitetaan nimenhuuto ja todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.  Kokouksen tarkistettu pöytäkirja on nähtävänä kirkkoherranvirastossa 10.1. – 11.2.2019 viraston aukioloaikana.

Päätös: Toimitettiin nimenhuuto ja todettiin kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

3 § 

PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKIJOIDEN VALITSEMINEN

 

Kirkkovaltuuston työjärjestyksen 4 §:n mukaan kirkkovaltuusto valitsee keskuudestaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa, jotka tarvittaessa toimivat ääntenlaskijoina. Tarkastus on sovittu vuoro- periaatteella aakkosjärjestyksessä.  Tarkastusvuorossa olisivat Juha Hankkila ja Kirsti Heikkinen.

Päätös: Pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Juha Hankkila ja Kirsti Heikkinen.

4 §

TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN

Asiat otetaan esityslistalle puheenjohtajan määräämään järjestykseen ja käsitellään, jollei valtuusto toisin päätä, esityslistan mukaisessa järjestyksessä. Asioiden käsittelyn pohjana on kirkkoneuvoston ehdotus.

 

Päätös: Esityksen mukaan.

 

 

 

 

 

 

5 §

KIRKKOVALTUUSTON PUHEENJOHTAJAN VALITSEMINEN VUOSIKSI 2019 - 2020

 

KJ 8:2 §:n mukaan valtuuston puheenjohtaja valitaan kaksivuotiskaudeksi. Esitettiin Liisa Kerästä ja Pertti Heikkistä. Ehdokkaista Pertti Heikkisen ehdokkuutta kannatti kolme jäsentä ja 1 jäsen kannatti Liisa Keräsen ehdokkuutta. Suoritettiin vaali. Vaalissa annettiin 14 ääntä joista, Liisa Keränen sai kahdeksan ääntä ja Pertti Heikkinen kuusi ääntä.

Päätös:  Suoritetun vaalin perusteella kirkkovaltuuston puheenjohtajaksi vuosiksi 2019 – 2020 valittiin Liisa Keränen.

 

6 §

KIRKKOVALTUUSTON VARAPUHEENJOHTAJAN VALITSEMINEN VUOSIKSI 2019 - 2020

KJ 8:2 §:n mukaan varapuheenjohtaja valitaan kaksivuotiskaudeksi.

Valtuusto valitsee kirkkoneuvoston varapuheenjohtajan vuosiksi 2019 – 2020.  Esitettiin Juha Hankkilaa ja Raija Kemppaista. Molempia ehdokkaita kannatettiin. Suoritettiin vaali. Vaalissa annettiin 14 ääntä, joista Juha Hankkila sai 5 ääntä ja Raija Kemppainen 9 ääntä.

Päätös: Suoritetun vaalin perusteella kirkkovaltuuston varapuheenjohtajaksi vuosiksi 2019 – 2020 valittiin Raija Kemppainen.

 

 

7 §

KIRKKONEUVOSTON VARAPUHEENJOHTAJAN VALITSEMINEN VUOSIKSI 2019 – 2020

Valtuusto valitsee kirkkoneuvoston varapuheenjohtajan vuosiksi 2019 – 2020.  Esitettiin Pertti Heikkistä.

 Päätös: Kirkkoneuvoston varapuheenjohtajaksi valittiin yksimielisesti Pertti Heikkinen.

8 §

KIRKKONEUVOSTON MUIDEN JÄSENTEN JA HENKILÖKOHTAISTEN VARAJÄSENTEN VALITSEMINEN VUOSIKSI 2019 – 2020

Valtuusto valitsee kirkkoneuvoston muut jäsenet ja henkilökohtaiset varajäsenet kaksivuotiskaudeksi.

Keskustelun aikana pidettiin ryhmien pyytämä tauko.

Esitettiin kaksi vaihtoehtoa: ehdotus nro 1; Anna-Liisa Leinonen, Piia Heikkinen,  Matti Kivijärvi, Kirsti Heikkinen, Leo Oikarinen ja varapuheenjohtajan varajäsen Juha Hankkila.  Ehdotus nro 2; Juha Hankkila, Kirsti Heikkinen, Matti Kivijärvi, Piia Heikkinen, Anna-Liisa Leinonen ja varapuheenjohtajan varajäsen Leo Oikarinen. Suoritettiin äänestys.

Vaalissa ääniä annettiin 13, joista ehdotus nro 1 sai 7 ääntä ja ehdotus nro 2 sai 6 ääntä.

Päätös: Suoritetun vaalin perusteella kirkkoneuvoston muut jäsenet ovat, suluissa henkilökohtainen varajäsen: Anna-Liisa Leinonen (Helena Kinnunen), Matti Kivijärvi ( Olli Niskanen), Leo Oikarinen (Juha Kemppainen), Piia Heikkinen ( Leena Kilpeläinen), Kirsti Heikkinen ( Sanna Tolonen).

Pertti Heikkisen varajäsen on Juha Hankkila. Lisäksi puheenjohtajana toimii virkansa puolesta kirkkoherra Pirkko Hänninen KL 10:2.

 

9 §

ILMOITUSASIAT

Luottamushenkilöpuheenjohtajiston koulutus on 2.3.2019 Kuopiossa.

Kirkkoneuvoston kokoukset pidetään maanantaisin klo 14. Seuraava kirkkoneuvosto kokous pidetään ma 28.1.2019 klo 14.

Tulossa luottamushenkilöiden ja työntekijöiden yhteinen ilta: aiheina mm. toiminta ja arvot.

Johtoryhmä kokoontuu ennakkoon sovittuna päivänä klo 13.

Vastuunalaisena tilintarkastajana toimii 1.1.2019 alkaen JHT,KHT Leila Auer, BDO Audiator Oy.

 

10 §

VALITUSOSOITUS

Annettiin kokouksessa.

 

11 §

KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 21.20. Lopuksi laulettiin virrestä 569: 1,2,3.