Virkatodistusmaksut

 

 

Maksuttomat todistukset
Maksuttomia todistuksia ovat todistus avioliiton esteden tutkinnasta sekä muut lain mukaan maksuttomasti annettavat todistukset.

9 euroa maksavat todistukset
Todistus maksaa 9 € mikäli tietoa haetaan perhelehdistä tai kirkon yhteisestä jäsentietojärjestelmästä.

Kirjamuotoisista kirkonkirjoista haettava yksittäinen tieto todistukselle maksaa 9 € (päähenkilön yksittäinen avioliitto-, muutto- tai kuolintieto tai kirkolinen toimistus).

Elää-todistus, ote kastekirjasta, monikielinen vierkatodistus tai englanninkielinen vihkitodistus maksavat kukin 9 €/todistus.

 

 

30 euroa maksavat todistukset
Jos virkatodistukseen haetaan enemmän kuin yksittäinen tieto kirjamuotoisista kirkonkirjoista, todistus maksaa 30 €.
Jos saman sisältöisiä todistuksia tilataan kaksi tai useampia eri käyttötarkoituksiin tuolloin kaikista todistuksista veloitetaan alkuperäisen todistuksen hinta 30 €/todistus.

Sukututkimus ja tieteellinen tutkimus
Sukututkimusta varten tehtävän todistuksen perushinta on 45 €. Jos laatimisesta aiheutuu työtä yli 30 minuuttia, perushinnan lisäksi veloitetaan 20 € lisämaksu jokaiselta alkavalta 30 minuutin jaksolta.

Tieteelliseen tutkimukseen annettavasta todistuksesta peritään vähimmäishintana 45 €. Jos laatimisesta aiheutuu työtä enemmän kuin 30 minuuttia, veloitetaan lisämaksuna jokaiselta alkavalta 30 minuutin jaksolta 20 euroa.
 
Muut maksut
Kirkonkirjojen tietoihin perustuvan, aiemmin laaditun todistuksen kopio maksaa 9 €.
Todistuksista peritään toimitustavasta riippumatta toimitusmaksua 5,50 €, joka sisältää myös laskutuksen.
Todistuksen lähettämisestä ulkomaille peritään lisäksi posti- ja pankkipalvelumaksut. 
Jos lasku lähetetään asiakkaan pyynnöstä eri osoitteeseen kuin todistus sekä laskutuksesta, että todistuksen toimituksesta peritään 5,50 €.
Maksukehoituksesta veloitetaan 5 €.
Digitoitujen kirkonkirjojen kuvatiedostojen kopioimisesta aiheutuva työ maksaa 45 €. Jos kopionnista aiheutuu työtä enemmän kuin 30 minuuttia, veloitetaan lisämaksuna jokaiselta alkavalta 30 minuutin jaksolta 20 €. Lisäksi veloitetaan kirkonkirjoihin perustuvan aineiston kopiosta 9 €/kuva.