Avioliittoon vihkiminen

Niin pysyvät nämä kolme: usko, toivo, rakkas. Mutta suurin niistä on rakkaus.

 

Ennen vihkimistä suoritetaan avioliiton esteiden tutkinta  ja sovitaan käytännön järjestelyistä kirkkoherranvirastossa. Kanttorin kanssa sovitaan häissä soitettavasta musiikista ja papin kanssa käydään toimituskeskustelu.

Kirkolliseen avioliittoon vihkimisen suorittaa pappi. Vihkiminen pidetään kirkossa, kotona tai muualla sen mukaan kuin siitä sovitaan.

Kuka voi solmia avioliiton kirkossa?

Avioliittoon vihittävien tulee olla rippikoulun käyneitä, täysi-ikäisiä seurakunnan jäseniä ja eri sukupuolta keskenään. Jos vain toinen on kirkon jäsen, kirkollista vihkimistä ei voida toimittaa. Sen sijaan jos toinen on jonkun muun kristillisen kirkkokunnan jäsen, vihkiminen voidaan suorittaa.

Kuvassa hääpari marssimassa alttarilta poispäin

Mikäli avioliittonne on solmittu aiemmin Digi- ja väestötietovirastossa, se voidaan siunata kirkossa tai muussa toivomassanne paikassa. Avioliiton siunaaminen muistuttaa hyvin paljon kirkollista vihkimistä. Mutta nyt siunausta pyydetään jo solmitulle avioliitolle.

Avioliiton siunaaminen

Kirkkohäissä pyydetään siunausta avioliitolle. Pari lupautuu naimisiin mennessään rakastamaan toisiaan myös vaikeina aikoina. Vihkimisessä tulee olla läsnä vähintään kaksi todistajaa. Pappi huolehtii vihkimisen kulusta.

Vihkimisen kulku