Avioliittoon vihkiminen

Niin pysyvät nämä kolme: usko, toivo, rakkas. Mutta suurin niistä on rakkaus.

 

Ennen vihkimistä suoritetaan avioliiton esteiden tutkinta  ja sovitaan käytännön järjestelyistä kirkkoherranvirastossa. Kanttorin kanssa sovitaan häissä soitettavasta musiikista ja papin kanssa käydään toimituskeskustelu.

Kirkolliseen avioliittoon vihkimisen suorittaa pappi. Vihkiminen pidetään kirkossa, kotona tai muualla sen mukaan kuin siitä sovitaan.

Kuka voi solmia avioliiton kirkossa?

Avioliittoon vihittävien tulee olla rippikoulun käyneitä, täysi-ikäisiä seurakunnan jäseniä ja eri sukupuolta keskenään. Jos vain toinen on kirkon jäsen, kirkollista vihkimistä ei voida toimittaa. Sen sijaan jos toinen on jonkun muun kristillisen kirkkokunnan jäsen, vihkiminen voidaan suorittaa.

Häät