Rippikoulu

Rippikoulu on kirkon nuorisotyön lippulaiva. Edelleen suurin osa 15-vuotiaista käy rippikoulun. Rippikoulun tarkoituksena on opettaa ja opastaa nuorta siinä uskossa, johon hänet on kastettu. Myös kastamattomat nuoret voivat käydä rippikoulun ja halutessaan tulla kastetuiksi rippikoulun lopussa ennen konfirmaatiota. Rippikoulun käyminen antaa monia oikeuksia mm. kummius, kirkollinen vihkiminen, mahdollisuus vaikuttaa seurakuntavaaleissa äänestäjänä ja ehdokkaana.

Lisätietoja antaa kirkkoherra  044 781 9370

Kuvassa rippikoulun käyneitä ehtoollisella.

Konfirmaatio

Konfirmaatio antaa kirkon jäsenille oikeuden

- toimia kummina

- osallistua ehtoolliselle itsenäisesti

- asettua ehdokkaaksi seurakuntavaaleissa, kun konfirmoitu jäsen on 18- v.

Kirkollisen avioliittoon vihkimensen edellytyksenä on rippikoulun käyminen, mutta konfirmaatiota ei edellytetä.

Konfirmoitavien tulee olla kastettuja kirkon jäseniä, jotka ovat saaneet opetusta rippikoulussa.

Rippikoulu on puolen vuoden mittainen tutustuminen seurakuntaan ja kristilliseen uskoon. Usein rippikoulu käydään sinä vuonna, kun nuori täyttää 15 vuotta. Rippikoulun voi käydä myös aikuisena.

Rippikoulu edeltää rippijuhlia

Nuorta kannattaa juhlia. Yksi etappi monen nuoren elämässä on rippikoulun päättäminen, jonka jälkeen kirkossa järjestetään konfirmaatiojuhla. Lisäksi kotona voidaan järjestää rippijuhlat nuoren toiveiden mukaisesti.

Konfirmaatio tapahtuu jumalanpalveluksessa

Rippijuhlia vietetään rippikoulun käyneen ja konfirmoidun nuoren kunniaksi. Nuorelle rippijuhlat ovat tärkeä aikuistumisjuhla.

Rippijuhlien järjestäminen