Hautaan siunaaminen

Läheisen kuolema on syvä ja voimakas kokemus. Kuolema on aina yllättävä - odotettunakin.

Hautajaisten järjestäminen kannattaa aloittaa ottamalla yhteyttä joko oman seurakunnan kirkkoherranvirastoon  ja hautaustoimistoon. Siunaamistilaisuudesta voi tehdä vainajan persoonaan sopivan oloisen.

Hautajaisten järjestelyn voi aloittaa ottamalla yhteyttä vainajan seurakunna kirkkoherranvirastoon. Tällöin voidaan sopia siunaustilaisuudesta ja varata siunauspäivä,  pappi ja kanttori sekä sopia hautapaikasta.  Jos vainaja halutaan haudata muulle kuin oman seurakunnan hautausmaalle, otetaan yhteys kyseisen seurakunnan kirkkoherranvirastoon.

Hautaan siunaaminen eli siunaustilaisuus voidaan toimittaa seurakuntakeskuksen kirkkosalissa tai haudalla.

Pappi toimittaa hautaan siunaamisen. Siunaavan papin kanssa tavataan ja keskustellaan ennen hautajaisia ja sovitaan tarkemmin siunaustilaisuuden kulusta ja käytännön asioista. Keskustelussa voi kertoa papille asioita, jotka siunauspuheessa ja -tilaisuudessa toivotaan otettavan huomioon.

Siunaustilaisuuden musiikista sovitaan kanttorin tai papin kanssa. Siunaustilaisuudessa voi olla virsiä, urkumusiikkia ja muuta soitin-tai laulumusiikkia.

Kirkkoon kuulumaton voidaan siunata hautaan, jos omaiset tai muut vainajan hautauksesta huolehtivat henkilöt sitä pyytävät. Vainajan tahto siunauksen toimittamisesta on otettava huomioon. Oman tahtonsa hautajaisista, hautapaikasta ja muistotilaisuudesta voi ilmaista esimerkiksi hautajaistestamentissa.

 

 

Haudan kaivu- ja peruskunnostusmaksut

Kotikuntalaiselle

Haudan kaivaminen ja kunnostus      160 €

Haudan peittäminen                           120 €

Hautasijamaksu                                   110€

Ulkopaikkakuntalaiselle

Haudan kaivaminen ja kunnostus       250 €

Haudan peittäminen                           200 €

Hautasijamaksu                                   300 €

 

Uurnahauta 50 % edellisistä

 

 

Seurakunnan palvelut ev.lut kirkkoon kuulumattomalle:

hautauspalvelut (työntekijät)               200 €

rukoushuoneen vuokra                       150 €

vainajan säilytystilan vuokra                100 €

Hautainhoitomaksut

Hoitoaika 1v.   

60 € (1 kpl  kesäbegonia +3 kpl hopealehti )

96 € (2 kpl kesäbegonia +3 kpl hopealehti)

132 € (3 kesäbegonia +6 kpl hopealehti ) 

Hoitoaika 5v.  

290 € (1 kpl  kesäbegonia +3 kpl hopealehti )

400 € (2 kpl kesäbegonia +3 kpl hopealehti)

510 € (3 kesäbegonia +6 kpl hopealehti ) 

 

Kesähoito ilman kukkia   49 €

Istutettavat kukat

 

 

Hoito alkaa keväällä sään salliessa, yleensä kukat istutetaan kesäkuun 10. päivän aikoihin ja kestää syksyyn, yöpakkasten tuloon saakka. Luonnon olosuhteiden ja kasvitautien vioittamia kukkia ei uusita.

Hautojen hoitoa koskevat sopimukset tehdään seurakunnan taloustoimistossa 040-546 0055, josta saa sopimusta koskevia tietoja. Haudanhoitosopimukset tehdään enintään viiden vuoden ajalle. Hoitoa koskevat toivomukset ilmoitetaan hautausmaanhoitajalle tai taloustoimistoon 30.4.2024 mennessä.

Kuvassa muistokukkien koristama hauta-arkku kirkkokuorissa
Hautaan siunaaminen voidaan suorittaa seurakuntakeskuksen kirkkosalissa, haudalla, kirkossa, kotona tai terveyskeskuksessa.