Hautaan siunaaminen

Läheisen kuolema on syvä ja voimakas kokemus. Kuolema on aina yllättävä - odotettunakin.

Hautajaisten järjestäminen kannattaa aloittaa ottamalla yhteyttä joko oman seurakunnan kirkkoherranvirastoon  ja hautaustoimistoon. Siunaamistilaisuudesta voi tehdä vainajan persoonaan sopivan oloisen.

Hautajaisten järjestelyn voi aloittaa ottamalla yhteyttä vainajan seurakunna kirkkoherranvirastoon. Tällöin voidaan sopia siunaustilaisuudesta ja varata siunauspäivä,  pappi ja kanttori sekä sopia hautapaikasta.  Jos vainaja halutaan haudata muulle kuin oman seurakunnan hautausmaalle, otetaan yhteys kyseisen seurakunnan kirkkoherranvirastoon.

Hautaan siunaaminen eli siunaustilaisuus voidaan toimittaa seurakuntakeskuksen kirkkosalissa tai haudalla.

Pappi toimittaa hautaan siunaamisen. Siunaavan papin kanssa tavataan ja keskustellaan ennen hautajaisia ja sovitaan tarkemmin siunaustilaisuuden kulusta ja käytännön asioista. Keskustelussa voi kertoa papille asioita, jotka siunauspuheessa ja -tilaisuudessa toivotaan otettavan huomioon.

Siunaustilaisuuden musiikista sovitaan kanttorin tai papin kanssa. Siunaustilaisuudessa voi olla virsiä, urkumusiikkia ja muuta soitin-tai laulumusiikkia.

Kirkkoon kuulumaton voidaan siunata hautaan, jos omaiset tai muut vainajan hautauksesta huolehtivat henkilöt sitä pyytävät. Vainajan tahto siunauksen toimittamisesta on otettava huomioon. Oman tahtonsa hautajaisista, hautapaikasta ja muistotilaisuudesta voi ilmaista esimerkiksi hautajaistestamentissa.

 

 

Haudan kaivu- ja peruskunnostusmaksut

Kotikuntalaiselle

Haudan kaivaminen ja kunnostus      100 €

Haudan peittäminen                              80 €

Hautasijamaksu                                      80 €

Ulkopaikkakuntalaiselle

Haudan kaivaminen ja kunnostus     170 €

Haudan peittäminen                           140 €

Hautasijamaksu                                   240 €

 

Uurnahauta 50 % edellisistä

Hautainhoitomaksut

Hoitoaika 1v.   55 €  (1 sija)   seuraava sija 25 €

Hoitoaika 5v.  275 €  (1 sija)  seuraava sija 95 €

Kesähoito ilman kukkia   40 € seuraava sija 12 € 

Istutettavat kukat

1 (1+3)  2 (2+3)  3 (3+6)  4 (4+6)  5 (5+6)

Hoito alkaa keväällä sään salliessa, yleensä kukat istutetaan kesäkuun 10 päivän aikoihin ja kestää syksyyn, yöpakkasten tuloon saakka. Luonnon olosuhteiden ja kasvitautien vioittamia kukkia ei uusita.

Hautojen hoitoa koskevat sopimukset tehdään seurakunnan taloustoimistossa 040-546 0055, josta saa sopimusta koskevia tietoja. Haudanhoitosopimukset tehdään enintään viiden vuoden ajalle. Hoitoa koskevat toivomukset ilmoitetaan hautausmaanhoitajalle tai taloustoimistoon.

Hautaus
Hautaan siunaaminen voidaan suorittaa seurakuntakeskuksen kirkkosalissa, haudalla, kirkossa, kotona tai terveyskeskuksessa.