Kirkkoneuvoston jäsen
kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja
Kirkkoneuvoston jäsen

Kirkkovaltuuston puheenjohtaja
Kirkkoneuvoston jäsen

Kirkkoneuvoston jäsen

Kirkkoneuvoston jäsen