Uutislistaukseen

Hyrynsalmen seurakunnan strategia vuoteen 2025 (lyhennettynä)

Kirkko keskellämme -

Hyrynsalmen seurakunnan strategia

vuoteen 2025  (tiivistelmä)

 

a. Missio

Hyrynsalmen seurakunnan missio eli perustehtävä on:

Hyrynsalmen seurakunta kohtaa kolmiyhteisen Jumalan ja lähimmäisen, ja huolehtii uskonelämän vahvistumisesta alueellaan kainuulaisesta perinteestä ammentaen.

b. Visio

Hyrynsalmen seurakunta näkee itsensä (visio) vuonna 2025 seuraavalla tavalla:

Hyrynsalmen seurakunta elää kristillistä uskoa todeksi nykyajan hengessä ja haluaa kohdata lähimmäisensä avoimuudella ja kunnioituksella.

Strategiassa määritellään lisäksi seurakunnan arvot sekä käytännön periaatteet, joiden avulla missio ja visio toteutuvat.

c. Arvot

Hyrynsalmen seurakunnan arvot ovat:

-kristillinen perinne nykyajan hengessä

-kohtaaminen

-lähimmäisenrakkaus

-avoimuus

-luottamus ja oikeudenmukaisuus

 

d. Strategiset suuntaviivat vuoteen 2025

1.

Sitoudumme Ylä-Kainuun seurakuntien yhteistyöhön kaikilla työaloilla, jotta toiminta monipuolistuisi, järkevöityisi taloudellisesti ja vuorovaikutus rikastuisi

*Järjestämme yhteisiä tapahtumia ja leirejä

*Mahdollistamme sijaisuuksien joustavan hoitamisen

*Liitymme keskusrekisteriin

*Hoidamme taloutta yhdessä

2.

Säilytämme ja vahvistamme Hyrynsalmen seurakunnan identiteettiä

*Annamme aikaamme sosiaalisen median paikallisiin tapahtumiin

*Olemme näkyvästi esillä suurina juhlapyhinä

*Järjestämme virvoittavia tempauksia

*Pidämme yllä seuratoimintaa ja kinkereitä

3.

Toimimme yhdessä seurakuntana

*Hyrynsalmen kirkko on keskeinen toimintapaikka.

*Meillä on oma jumalanpalveluselämä, sakramentit ja muut kirkolliset toimitukset.

*Talkoohenki säilyy omassa seurakunnassamme.

*Toimimme joka puolella seurakuntaa.

4.

Arvostamme toisiamme:

*Kannustamme ja koulutamme vapaaehtoisia, jotta ihmiset voivat käyttää Jumalan heille antamia lahjoja omaksi ja yhteiseksi hyväksi.

*Näemme toisemme Jumalan luomina ja rakastamina ja siksi autamme ihmisiä lähellä ja kaukana.

*Vahvistumme keskinäisestä rakkaudesta ja yhdessä tekemisestä kotikäynneillä ja seurakunnan tilaisuuksissa.

 

 

Alla linkki koko Hyrynsalmen seurakunnan strategia vuoteen 2025

 

/documents/25721323/50496181/Hyrynsalmen+seurakunnan+strategia/51443201-20bc-a0bc-ad6f-602b63266945

30.12.2019 14.26